A A+ A++

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

rozwiązania w wybranych państwach europejskich

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (2014)

Organisation

: Academic (Institutions, Journals, Research Center, …)

Document Type

: Report

City

: Warsaw

Pages

: 72

Language

: Other

Format

: File PDF

Last Update

12 Feb 2019