A A+ A++

Prawa Człowieka a Handel Kobietami i Młodymi Ludźmi w Europie. Przybornik edukacyjny - Raport Krajowy - Polska

Anna Dośpiał, Joanna Garnier (2007)

Contenuto in:

Prawa Człowieka a Handel Kobietami i Młodymi Ludźmi w Europie. Przybornik edukacyjny

Tipologia pubblicazione

: Toolkit

Pagine

: 32

Lingua

: Altro

Contenuto

SŁOWO WSTĘPNE

Niniejszy Raport, będący częścią wydawnictwa Handel kobietami i młodymi ludźmi w Euro-pie. Przybornik edukacyjny opisuje handel ludźmi i zjawiska z nim związane w odniesieniu do kraju, w którym żyjemy – Polski.
Podręcznik, jest opracowaniem przedstawiającym to ponure zjawisko w kontekście euro-pejskim, zwłaszcza zachodnioeuropejskim. Część opisanych w nim sytuacji nie zdarza w Pol-sce. Jest to też opracowanie teoretyczne, przygotowane przez ekspertów uniwersyteckich z Uniwersytetu w Padwie we Włoszech.

Raport, który właśnie czytasz pisany jest z punktu widzenia praktyków – pracownic Fundacji przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada”, która już ponad dziesięć lat zajmuje się przeciwdziałaniem handlowi ludźmi i udzielaniem pomocy ofiarom tego procederu w Polsce. Do jego opracowania wykorzystałyśmy też informacje z wywiadów przeprowa-dzonych z ekspertami pracującymi na rzecz zwalczania handlu ludźmi – przedstawicielami i przedstawicielkami Policji, Straży Granicznej, Prokuratury i organizacji pozarządowych. Ser-decznie im dziękujemy za współpracę i poświęcony czas.

Mamy nadzieję, że zawarta w tej publikacji wiedza jest interesująca i pozwala lepiej zrozumieć czym jest handel ludźmi w Polsce. Wierzymy też, że lepiej poznając opisywany tutaj problem zdecydujesz się zapoznać z nim młodzież, z którą pracujesz, bo to właśnie młodzi ludzie są najczęstszymi ofiarami handlu ludźmi i pracy przymusowej.

Aggiornato il

05/11/2010